Part of SAUR mission water
Slider
SAUR, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i wiedzy, proponuje kompleksowe rozwiązania z zakresu ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody pitnej oraz odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. W ramach aktywnej współpracy z samorządami eksperci SAUR diagnozują stan istniejący, definiują obszar problemowy i proponują kompleksowe rozwiązana dostosowane do konkretnych potrzeb i lokalnych warunków.
KORZYŚCI DLA SAMORZĄDÓW
Odciążenie budżetu samorządowego od konieczności sfinansowania inwestycji.
Brak wpływu inwestycji na dług i indywidualny wskaźnik zadłużenia.
Optymalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Gwarancje kontraktowe kosztów usług.
Przeniesienie ryzyk związanych z projektowaniem, wykonawstwem, finansoweniem i eksploatacją na SAUR.

MODERNIZACJA I BUDOWA

Kompleksowa realizacja projektów “pod klucz” łącznie z finansowaniem i eksploatacją wybudowanych obiektów wodno-kanalizacyjnych to główny obszar działalności SAUR Polska. Przestarzała, przeciążona oczyszczalnia ścieków o niezadowalającej efektywności w działaniu, to pole do współpracy z SAUR Polska, przy jej modernizacji, przebudowie bądź rozbudowie.

Wzorcowy projekt modernizacji oczyszczalni dla Gminy Konstancin-Jeziorna.

EKSPLOATACJA

Świadczenie usługi eksploatacji i konserwacji pompowni, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych, czy też świadczenie usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków to podstawowe obszary aktywności SAUR. Jeśli nie masz własnych służb do prowadzenia eksploatacji bądź świadczenia usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, planujesz zmianę obecnego eksploatatora bądź chcesz zwiększyć efektywność prowadzonej eksploatacji to prosimy o kontakt.

HYDRANTY

Zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom. Dopilnowanie tej kwestii należy do obowiązków właściciela sieci wodociągowej, na której są one zamontowane.
Tylko regularne przeglądy i konserwacja dają pewność utrzymania hydrantów w należytej sprawności oraz wymaganą prawem gwarancję utrzymania bezpieczeństwa p-poż. gminy.
Saur Polska wykonuje okresowe przeglądy hydrantów sieci wodociągowej obejmujące w szczególności badanie ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz jego wydajności.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług jeśli szukasz profesjonalnej usługi popartej doświadczeniem i referencjami.