Part of SAUR mission water

NASZA HISTORIA

1933

Powstanie i rozpoczęcie
działalności SAUR we Francji.

Wsparcie samorządów i firm przemysłowych w realizacji projektów związanych z zarządzaniem gospodarką wodno-ściekową, pracami inżynierskimi i budowlanymi oraz zarządzaniem odpadami na terenie Francji.
1993

Podpisanie umowy pomiędzy SAUR NEPTUN GDAŃSK i Miastem Gdańsk.

SAUR, jeden z wiodących międzynarodowych przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze wodno-kanalizacyjnym, wchodzi do Polski.
2009

Powołanie spółki SAUR POLSKA z siedzibą w Warszawie.

2012

Podpisanie umowy PPP pomiędzy Saur Konstancja a Gminą Konstancin – Jeziorna.

Umowa zakłada przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przez okres 32 lat.
2013

Rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni dla Gminy Konstancin-Jeziorna.

Obiekt jedynej w mieście oczyszczalni ścieków, zmodernizowała dla SAUR KONSTANCJA - Spółka SAUR POLSKA, wykorzystując jedną z opatentowanych przez Grupę SAUR technologii oczyszczania ścieków o nazwie Cyclaflux (w reaktorach SBR, z zachowaniem ciągłego przepływu ścieków).
2015

Zakończenie procesu przebudowy i modernizacji obiektów oczyszczalni w Konstancinie-Jeziornie.

W zmodernizowanej oczyszczalni zastosowano nowoczesne procesy, urządzenia i rozwiązania technologiczne zapewniające wysoką efektywność oczyszczania ścieków z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna.
2019

Przejęcie spółki SEPARATOR SERVICE,

świadczącej usługi czyszczenia i serwisu separatorów ropopochodnych, separatorów tłuszczów oraz kanalizacji i przepompowni na terenie całej Polski. Pozwala to na dywersyfikację usług i umożliwia Grupie SAUR poszerzenie kompetencji i wzbogacenie know-how o dodatkowy obszar w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
www.separator.pl