Part of SAUR mission water

SAUR POLSKA SP. Z O.O.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000340586. Wysokość kapitału zakładowego: 4.000.000 zł, opłacony w całości.
NIP: 701-020-84-96, KRS: 0000340586
Adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

SAUR KONSTANCJA SP. Z O.O.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000392785. Wysokość kapitału zakładowego: 4.000.000 zł, opłacony w całości.
NIP: 521-361-30-31, KRS: 0000392785
Adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

SAUR HORYZONT SPÓŁKA AKCYJNA​

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000361588. Wysokość kapitału zakładowego: 390.000 zł, opłacony w całości.
NIP: 521-357-38-11, REGON: 142425666
Adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Ogłoszenie terminu Walnego Zgromadzenia

Publikacje sprawozdań finansowych

Opinie biegłych rewidentów

SEPARATOR SERVICE SP. Z O.O.​

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000077831. Wysokość kapitału zakładowego: 100.000 zł, opłacony w całości.
NIP: 951-102-21-83, REGON: 011598888, BDO: 000019000
Adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa