Part of SAUR mission water

ADAM BIENIEK

Dyrektor ds. Kontraktów i Ofert

Iwona Mazur

Financial Controller

Tomasz Boczkowski

Dyrektor Techniczny

AGNIESZKA SOKOŁOWSKA

SPECJALISTA DS. ŚRODOWISKOWYCH