Part of SAUR mission water

MAGDALENA MARKIEWICZ

PREZES ZARZĄDU SAUR NEPTUN GDAŃSK
członek RADY NADZORCZEJ GRUPY SAUR (sPÓŁKI: sAUR POLSKA,
sAUR kONSTANCJA, sAUR HORYZONT, SEPARATOR SERVICE)

Ekonomistka z 20-letnim doświadczeniem biznesowym w zakresie usług środowiskowych, od 10 lat na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Realizuje z sukcesem inwestycje i usługi dla związków gmin i miast z dziedziny usług komunalnych. W SAUR odpowiedzialna za rozwój usług dla samorządów i przemysłu w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Pasjonatka działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w obszarach uzdatniania wody i unieszkodliwiania odpadów. Obecnie – z racji zajmowanego stanowiska – swoje działania koncentruje szczególnie wokół racjonalnego gospodarowania wodą i zapobiegania trwonieniu jej zasobów, pod hasłem #STOPmarnotrawieniuwody Orędowniczka strategii SAUR Water Horizon 2050.