MAGDALENA MARKIEWICZ

Prezes Zarządu Grupy SAUR (Spółki: SAUR Polska, SAUR Konstancja, SAUR Horyzont, Separator Service), a także Członek Rady Nadzorczej Saur Neptun Gdańsk.

Ekonomistka z 20-letnim doświadczeniem biznesowym w zakresie usług środowiskowych, od 10 lat na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Realizuje z sukcesem inwestycje i usługi dla związków gmin i miast z dziedziny usług komunalnych. W SAUR odpowiedzialna za rozwój usług dla samorządów i przemysłu w obszarze wodno-kanalizacyjnym.

Pasjonatka działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w obszarach uzdatniania wody i unieszkodliwiania odpadów. Obecnie – z racji zajmowanego stanowiska – swoje działania koncentruje szczególnie wokół racjonalnego gospodarowania wodą i zapobiegania trwonieniu jej zasobów, pod hasłem #STOPmarnotrawieniuwody
Orędowniczka strategii SAUR Water Horizon 2050.