Part of SAUR mission water

magdalena markiewicz

MANAGING DIRECTOR FOR POLAND, CYPRUS AND BALKANS PREZES ZARZĄDU SPÓŁEK: SAUR POLSKA, SEPARATOR SERVICE, SAUR KONSTANCJA, SAUR HORYZONT

Ekonomistka z 20-letnim doświadczeniem biznesowym w zakresie usług środowiskowych, od 10 lat na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Realizuje z sukcesem inwestycje i usługi dla związków gmin i miast z dziedziny usług komunalnych. W SAUR odpowiedzialna za rozwój usług dla samorządów i przemysłu w obszarze wodno-kanalizacyjnym. Pasjonatka działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w obszarach uzdatniania wody i unieszkodliwiania odpadów. 

Obecnie – z racji zajmowanego stanowiska – swoje działania koncentruje szczególnie wokół racjonalnego gospodarowania wodą i zapobiegania trwonieniu jej zasobów, pod hasłem #missionwater

mAGDALENA MAZUR

CZŁONEK ZARZĄDU